Despre fundatie

Despre noi

Fundația „Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar” Oradea a fost fondată în anul 2005 cu ajutorul Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local al Municipiului Oradea. Consiliul Director al fundației asigură realizarea scopului și obiectivelor acesteia, conform Statutului, fiind format din trei reprezentanți ai Consiliului Județean Bihor și doi reprezentanți ai Consiliului Local Oradea.Scopul nostru este promovarea, dezvoltarea socială și economică a euroregiunii prin utilizarea la maximum a oportunităților existente. Inițiem, derulăm și promovăm proiecte legate de dezvoltarea științifică, culturală și artistică și susținem proiecte de dezvoltare locală, regională și euroregională. Ne place să implicăm tinerii în activitățile de promovare a potențialului turistic, să derulăm programe de educație ecologică, și colaborăm cu drag cu asociații, fundații și alte persoane juridice din țară și din străinătate în scopul promovării Euroregiunii.

Obiective

Conform Statului și Actului Constitutiv, Fundația are următoarele scopuri și obiective principale:

 • organizarea, sprijinirea și coordonarea unor activități, programe culturale, sportive și comunitare pentru tinerii din Euroregiune ce au ca scop cultivarea bunei cunoașteri și înțelegeri între minoritățile naționale precum și între majoritate și minoritățile naționale la nivelul Euroregiunii și nu numai;
 • promovarea turismului euroregional;
 • protejarea mediului înconjurător;
 • promovarea dezvoltării sociale și economice a Euroregiunii prin utilizarea la maxim a oportunităților existente pentru colaborarea transfrontalieră.
 • Sprijinirea tineretului și organizațiilor de tineret;
 • promovarea unor politici de combatere a intoleranței pe criterii rasiale și etnice;
 • continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituții publice și autoritățile locale în vederea dezvoltării și promovării bunelor relații interetnice;
 • promovarea potențialului turistic al țării, a turismului ecologic modern, a agroturismului și a sporturilor montane care nu prejudiciază mediul;
 • derularea unor programe de educație ecologică;
 • promovarea potențialului folcloric al Euroregiunii;
 • organizarea de centre de informare turistică în localitățile cu activitate turistică etc.