Despre fundatie

Despre noi

Fundația „Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar Oradea” a fost fondată în anul 2005, fiind reactivată în 2012. Membrii fondatori ai Fundației sunt Consiliul Județean Bihor și Consiliul Local Oradea. Consiliul Director al fundației asigură realizarea scopului și obiectivelor acesteia, conform Statutului, fiind format din trei reprezentanți ai Consiliului Județean Bihor și doi reprezentanți ai Consiliului Local Oradea. Activitatea executivă a fundației este condusă de către directorul executiv.

Obiective

Conform Statului și Actului Constitutiv, Fundația are următoarele scopuri și obiective principale:

 • organizarea, sprijinirea și coordonarea unor activități, programe culturale, sportive și comunitare pentru tinerii din Euroregiune ce au ca scop cultivarea bunei cunoașteri și înțelegeri între minoritățile naționale precum și între majoritate și minoritățile naționale la nivelul Euroregiunii și nu numai;
 • promovarea turismului euroregional;
 • protejarea mediului înconjurător;
 • promovarea dezvoltării sociale și economice a Euroregiunii prin utilizarea la maxim a oportunităților existente pentru colaborarea transfrontalieră.
 • Sprijinirea tineretului și organizațiilor de tineret;
 • promovarea unor politici de combatere a intoleranței pe criterii rasiale și etnice;
 • continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituții publice și autoritățile locale în vederea dezvoltării și promovării bunelor relații interetnice;
 • promovarea potențialului turistic al țării, a turismului ecologic modern, a agroturismului și a sporturilor montane care nu prejudiciază mediul;
 • derularea unor programe de educație ecologică;
 • promovarea potențialului folcloric al Euroregiunii;
 • organizarea de centre de informare turistică în localitățile cu activitate turistică etc.