RÓLUNK

Rólunk

A nagyváradi Bihar - Hajdú-Bihar Eurorégió Alapítvány 2005-ben alakult. Az alapítvány alapító tagjai a Bihar megyei Tanács és a Nagyváradi Helyi Tanács. Az alapszabályzat értelmében az alapítvány igazgatótanácsa biztosítja a célok és célkitűzések teljesítését, amely a Bihar megyei Tanács három képviselőjéből és a Nagyváradi Helyi Tanács két képviselőjéből áll. Az alapítvány ügyvezetői tevékenységét az ügyvezető igazgatója irányítja.

Célok

Az alapszabályzat és az alapító okirat értelmében az alapítvány fő céljai és célkitűzései a következők:
- olyan kulturális, sport és közösségi tevékenységeknek és programoknak az eurorégióban élő fiatalok számára történő szervezése, támogatása és irányítása, amelyek célja a nemzeti kisebbségek, valamint az eurorégióban és nem csak az eurorégióban élő nemzeti többség és kisebbségek közötti alapos megismerés és megértés művelése;

  • az eurorégiós turizmus népszerűsítése;
  • környezetvédelem;
  • az eurorégió szociális és gazdasági fejlődésének népszerűsítése a létező lehetőségek maximális felhasználásával a határokon átívelő együttműködés érdekében;
  • a fiatalok és az ifjúsági szervezetek támogatása;
  • a faji és etnikai alapú megkülönböztetés leküzdését célzó politikák népszerűsítése;
  • partnerség folytatása a civil társadalommal, közintézményekkel és helyi hatóságokkal az interetnikai jó viszony fejlesztése és népszerűsítése érdekében;
  • az ország turisztikai potenciáljának, a modern ökoturizmus, az agroturizmus és a környezetet nem károsító hegyi sportok népszerűsítése;
  • környezeti nevelési programok lebonyolítása;
  • az eurorégió néphagyomány-potenciáljának népszerűsítése;
  • tursiztikai információs központok létesítése a turisztikai tevékenységet végző helységekben stb.